Browsing Kategori: "Qura’an & Hadits"

Qura’an & Hadits

Bahaya Riba

Ummatal Islam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta’ala memerintahkan kaum mukminin untuk memakan makanan yang halal.…