Qura'an & Hadits

Bahaya Riba

Ummatal Islam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta’ala memerintahkan kaum mukminin untuk memakan makanan yang halal. Demikian pula Allah memerintakan para Rasul untuk memakan makanan yang halal. Allah Ta’ala berfirman:

5 bulan lalu
Umar

Mengenal Istighfar

Istighfar artinya meminta maghfirah dari Allah. Maghfirah berasal dari kata ghafara yang maknanya menutupi dan memaafkan. Artinya, ketika seseorang beristighfar, ia minta kepada Allah agar dosanya ditutupi sehingga tidak ada orang lain yang mengetahuinya,...

9 bulan lalu
admin-2